top of page

初一至元宵订位

(此表格只用于大年初一至元宵)

订位表格

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
时间
arrow&v
所有来宾是否都已接种新冠疫苗?

​谢谢,期待着位您服务

bottom of page